Városunk saját magáról alkotott jövőképe szerint Miskolc „a legélhetőbb város” szeretne lenni hazánkban. Ennek a képnek elengedhetetlen része a mind a városlakók, mind az ide látogatók számára vonzó belváros. Értve ez alatt ennek minden vonatkozását: a közigazgatási, a kereskedelmi, a vendéglátó, a kulturális és szórakoztatói centrum szerepét.

 

Amit Nagy-Miskolcként említünk, egykor több településből jött létre. Központját a történelmi Miskolc jelenti, amely belváros elhelyezkedésénél, szerkezeténél, adottságainál fogva egyaránt megfelelően alkalmas a funkció betöltésére.

 

Mindazonáltal hogy ezt a szerepét maradéktalanul elláthassa – megfelelve mind a kor kihívásainak, mind az „élhetőség” megfogalmazott eszményének –, szükséges aktív lépéseket tenni, tennünk. Az elvégzendő feladatok kiindulópontja a meglévő, gazdag épületállomány, a belvárosi tömbök állapota.

Az elmúlt mintegy hat évtizedben városunk egyes részei, közterületei, jellegzetes épületei – mind a nagy volumenű önkormányzati ingatlanvagyon, mind a magánképben lévő állomány – nagyrészt leromlott állapotba kerültek, sok köztük az akár teljesen elhanyagolt. A városképi és várospolitikai nagyságrendű probléma kezelésére átfogó, komplex szemléletű megközelítésre van szükség. Látható, hogy önmagában sem a városi önkormányzat, sem az érintett vállalkozások, sem a lakosság nem tudja orvosolni a gondot. A városi önkormányzat arra készül, hogy összefogja és összehangolja mindazon tevékenységeket, amelyek ezen a téren elvégzendők, azzal a céllal, hogy a résztvevők „egy irányba menjenek”. Koncentrálni a rendbetétele irányuló akaratot, energiát – ezt képviseli a közelmúltban elfogadott Hodobay Program.

 

A cél tehát: a belváros ingatlanállományát olyan állapotba hozni, hogy a kívánt a szerepet – vagyis „a legélhetőbb magyar nagyváros” központjáét – minél jobban el tudja látni, érvényre tudja juttatni.

A 2022-ban megfogalmazódott, majd életre keltett program 2023-ban konferencia formájában lépett a szakma és a nagyközönség elé.

 

A 2023. június 21-én rendezett esemény keretében ingatlanfejlesztők, kisebb és nagyberuházók, építész tervezők, ingatlangazdálkodók egyeztették álláspontjukat, számoltak be tapasztalataikról. A konferenciának az Avalon-cégcsoporthoz tartozó EGO irodaház adott otthont.

Egy évvel jelen honlap létrejötte előtt kezdett formát ölteni a Hodobay Program koncepciója,

 

majd megtörtént az előkészítése, kidolgozása, beindulása, nemrégiben pedig lezajlott a program szellemében életre hívott szakmai konferencia.

 

A 2023 júniusában az EGO irodaházban rendezett Hodobay-konferencián az előadók közül Koszorú Lajos, a Magyar Urbanisztikai Társaság részéről azt emelte ki: ami nem üzemeltethető, az nem fog működni, továbbá hogy minden sikeres fejlesztéshez bátorság kell – „bátran lehet magasítani”. (Növelni a belváros szint-számát.) Az ingatlanfejlesztői szakma képviseletében megszólaló Hajdú László (Expert-Factor Zrt.), illetve Tóth Róbert (Avalon-Center Zrt.) egyaránt hangsúlyozták: az érthető módon elsősorban profittal számoló, kiszámítható megtérülésre törekvő befektető szándék mellett – esetükben, amikor helyi illetőségű a beruházó cég – mindig fontos szempont a lokálpatriotizmus. Ugyanakkor fontos igény részükről is, hogy a helyi hatóságoktól, így az önkormányzattól minél több segítséget kapjanak. A fentieket az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület nevében megjelenő Galvács Ottó (egyúttal az egyik legnagyobb ingatlanpiaci résztvevő, az Indotek Group egyik vezetője) azzal egészítette ki: ahhoz, hogy Miskolc vonzó célpont legyen a beruházók számára, az szükséges, hogy ezt a hitet megteremtse a város a piaci résztvevőkben.

 

Nyitottság, komfortos környezet, minél könnyebb ügyintézés, az önkormányzat támogatása – ezek vezetik el az ingatlanfejlesztőt, hogy lássa, érdemes idejönnie, kockáztatnia a pénzét és joggal bíznia a megtérülésben. Az előadásokat követő beszélgetésben szóba került: évek óta azzal a trenddel számolnak a szakmában, hogy a magyarországi lakhatás is a bérlakások irányába fog elmozdulni – Európában már csak néhány ország van csak, ahol ennyire meghatározó a magáningatlanok, a saját tulajdonú lakások aránya. Ezt hozza a lakásárak, a fenntartás költségeinek emelkedése. A magyarok is inkább bérelni fognak, és egyre kisebb lakásokat.

 

A Hodobay Programhoz tartozó konferencia értékeléseképpen Szopkó Tibor, Miskolc MJV önkormányzatának alpolgármestere elmondta, a legfontosabbnak a program képében életre kelt újszerű szemléletet tartja. Örömmel nyugtázhatta, hogy a kezdeményezéshez láthatóan szívesen csatlakoztak azok a résztvevők, az ingatlanbefektetői piac jelentős szereplői, akik üdvözölték a felkínált partnerség gondolatát.

 

 

20 emeletes lakóház

fejlesztési koncepciója emeletráépítéssel

A Hodobay Program a fentiekhez alapján a teljeskörűségre törekedve

5 pillérre alapozott.

1 Belvárosi tömbök rehabilitációja,

 

Az elmúlt 70 évben felelős ingatlangazdálkodás hiányában nem volt tervszerű folyamatos karbantartás. Ennek következtében az ingatlanállomány jelentősen leromlott. A hiányosságok következtében megnövekedett rendkívüli forráshiány miatt az eddigi építészszemléletű megújítás ellehetetlenült, így új, ingatlangazdálkodói szemléletű komplex rehabilitációs programra van szükség. Ennek lényege, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a felújítások, bontások és az eladások között. Olyan kínálati programot kell kidolgozni, amely bevonzza a működő tőkét a programba.

2 Közterületek megújítása,

 

A közterületek általános rossz állapota Miskolc rendszerváltás utáni megtorpanásával áll összefüggésben. A program keretében:

- TOP Plusz forrásból valósul meg 17 városrészi központ megújítása;

- magánberuházásoknál feltételként kerülhet sor a környező közterület megújítására vonatkozó kötelezettség beépítése;

- új közterületkezelési rendszer kidolgozására van szükség (pl.: Avasi hegygazdák);

- Belváros forgalomcsillapítása, mely SUMP felülvizsgálat keretében kerül megtervezésre.

 

 

3 Önkormányzati tulajdonú épületek (újra)hasznosítása,

 

A felelős ingatlangazdálkodás követelményével összefüggésben folyamatosan fejleszteni kell az ingatlanhasznosítási tevékenységet és hatékonyabbá tenni azt.

4 Külső beruházók (magántőke) ingatlanfejlesztése,

 

Az önkormányzat koordináló szerepének megteremtése, annak érdekében, hogy a folyamat ösztönzőjeként vagy katalizátoraként jelenjen meg. Már a beruházások kezdeti fázisában vezérszempontként kell érvényesülnie annak a célkitűzésnek, miszerint a tervezésnek és a megvalósításnak egyaránt akként kell megvalósulnia, hogy a környezetüket is inspirálják a megújulásra.

5 Az épített örökség és a településkép védelme hatósági eszközökkel,

 

A felhagyott, életveszélyes állapotba került, romos ingatlanok tulajdonosaival az önkormányzat tárgyalni kíván, közös gondolkodást indítani arról, hogyan miként tudják közös erővel segíteni a felújítási szándék magvalósulását. A várospolitikai cél érdekében az elsődleges lépés az együttműködés. Végső esetben (amennyiben minden egyeztetés és együttműködési kísérlet eredménytelenül zárul) pedig a hatósági kötelezés, illetve szankcionálás eszközeinek alkalmazása jöhet szóba.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal     I     Postai cím: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Gépkocsival megközelíthető: Városház tér 12.

Központi telefonszám: (46) 512-700, Call center: +36 46 512-799